altijd actueel met kritische artikelen is de webkrant dedorpsPraat.nl
www.dedorpsPraat.nl is de luis in de pels van de Langedijker gemeente-politiek


Burgemeester lapt klachtenverordening aan de laars
21 april 2016
SBL heeft een officiŽle klacht ingediend tegen bugemeester Hans Cornelisse > > >

Publiceren persoonsgegevens WBVLangedijk [3] (bestuur)
19 maart 2012
Op onze brief van 18 februari jl. is tot op heden elke reactie uitgebleven. > > >

Klacht gedraging wethouder Overzier
18 februari 2012     BVO : 22-02-2012
Op 14 februari 2012 deed wethouder Overzier, tijdens een interview door radio > > >

Publiceren persoonsgegevens WBVLangedijk [2] (bestuur)
18 februari 2012
Bijgevoegd ontvangt u een kopie van de brief die SBL heden zond naar het CBP > > >

Publiceren persoonsgegevens WBVLangedijk [1] (CBP)
18 februari 2012     BVO : 21-02-2012
Hierbij brengt SBL bij u onder de aandacht dat door WBVLangedijk gegevens van een > > >

Klacht onvolledigheid agenda's hoorzittingen
7 februari 2012
Gebruikelijk publiceert u tijdig op de website van de gemeente de agenda's van > > >

Klacht niet publiceren agenda hoorzitting 9 januari 2012
6 februari 2012
Met verbazing heeft SBL geconstateerd dat op de website van de gemeente Langedijk > > >

Klacht anonimiseren besluitenlijst college B&W
4 februari 2012
Met verbazing heeft SBL geconstateerd dat in het openbare gedeelte > > >

Voorbereidingsbesluit Sint Pancras / Noord- en Zuid-Scharwoude
21 januari 2012
Kort geleden heeft de Gemeenteraad een zogeheten voorbereidingsbesluit > > >

Klacht ontvangstbevestiging Zienswijze horecabeleid 2012
18 december 2011     BVO : 14-12-2011     REA : 12-01-2012
Op 2 dec 2011 bevestigt u de door SBL ingediende "Zienswijze horecabeleid 2012" te > > >

Klacht publicatie website gemeente Langedijk
17 december 2011     BVO : 14-12-2011     REA : 06-02-2012
Hiermee beklaagt SBL zich over opgenoemde publicatie die door u op 1 december 2011 > > >

Klacht verkeerssituatie Boeterslaan / Destreelaan (vervolg)
17 december 2011     BVO : 16-12-2011     REA :
Uw brief van 22 november jl. ,gekenmerkt NBP/vrom/9981, heeft SBL in goede > > >

Zienswijze SBL op horecabeleid 2012
17 december 2011     BVO : 02-12-2011     REA :
SBL begrijpt dat er behoefte kan bestaan om "het product Horeca" op een eigentijdse > > >

Komst helikopterplatform MCA nieuwbouw te Heerhugowaard
9 november 2011     BVO : 09-11-2011     REA : 16-11-2011
SBL heeft vragen ontvangen van verontruste inwoners van de gemeente Langedijk na > > >

Klacht gedrag (voorzitter) bezwaarschriften/klachtencommissie
8 november 2011     BVO : 14-11-2011     REA :
Maandag 3 oktober 2011 omstreeks 09:18 uur meldde de voorzitter van SBL > > >

Klacht verkeerssituatie Boeterslaan / Destreelaan
7 november 2011     BVO : 16-12-2011     REA : 23-11-2011     VER : 08-12-2011
Door het fietspad in Sint Pancras dat de Magnolialaan met de Boeterslaan > > >

Klacht gedraging raadslid Wiersma
11 oktober 2011
Niet onthouden deelname aan stemming voorgelegd aan de Klachtencommissie > > >

Proef glijdende sluitingstijden horeca
6 oktober 2011 (toevoeging 8 oktober 2011)
Gebeurtenissen september 2011 tot en met raadsvergadering van 4 oktober jl. > > >

Klacht gedraging raadlid Kuil
19 september 2011
Meestemmen Vrone-besluit voorgelegd aan de Onafhankelijke Klachtencommissie > > >

Burgemeester ziet geen grond voor vernietiging
15 september 2011
Burgemeester Cornelisse van Langedijk heeft snel en onderbouwd gereageerd > > >

SBL wil vernietiging raadsbesluit verplaatsen Vrone
14 september 2011
St. Burgerbelang Langedijk heeft vanmiddag deze e-mail > > >

Oprichting Platform Horeca-buren (2)
8 september 2011
Het lukte SBL pas vandaag de lijst boven water te krijgen > > >

Oprichting Platform Horeca-buren
1 september 2011 SBL maakt oprichting van het Platform Horeca-buren bekend. > > >

Klacht ontbreken wederhoor Alkmaarsche Courant
10 augustus 2011 SBL heeft een klacht gezonden naar de regionale redactie > > >

Reactie burgemeester op vernietigingsverzoek
1 augustus 2011 Burgemeester Cornelisse heeft, ondanks het verzoek om snel te reageren, behoorlijk de tijd genomen > > >

SBL wil beoordeling functies door burgemeester
11 juli 2011 SBL heeft de burgemeester gevraagd te beoordelen of de (burger)raadsleden hun functies naast het lidmaatschap van de raad wel voldoende duidelijk > > >

Klacht SBL gedraging burgemeester
5 juli 2011 SBL heeft bij de onafhankelijke klachtencommissie van de gemeente Langedijk een klacht ingediend over de gedraging van de burgemeester inzake het > > >

SBL wil vernietiging raadsbesluit horecatijden
29 juni 2011 SBL heeft de burgemeester van Langedijk gevraagd het raadsbesluit van 11 november 2010 waarmee een motie van Kleurrijk-Langedijk voor een proef met > > >

Advies SBL over verhuiskwestie wethouder Beers
14 april 2011 Per fax heeft SBL vandaag de voorzitter van de Gemeenteraad van Langedijk ongevraagd geadviseerd over de verhuiskwestie van wethouder Beers > > >
Toevoegingen: 22 en 19 april 2011

Reactie B&W op oproep afgelasting infoavond St Pancras
20 maart 2011 Per e-mail heeft B&W van Langedijk op 17 maart jl. laten weten de informatieavond over het accommodatieplan voor Sint Pancras te laten doorgaan. > > >

SBL wil afgelasting info-avond Sint Pancras
14 maart 2011 SBL heeft per faxbrief B&W van Langedijk opgeroepen om de informatieavond over het accommodatieplan voor Sint Pancras af te gelasten. > > >

Brief presidium rapport Nationale Ombudsman
22 januari 2011 Het presidium van de gemeenteraad van Langedijk heeft onderstaande brief verzonden naar SBL in reactie op het rapport van Nationaal Ombudsman Brenninkmeijer > > >

Heerhugowaard beperkt spreekrecht burgers (2)
21 januari 2011 Begin januari kwam er reactie van de gemeente Heerhugowaard op onze brief van 28 december waarin SBL gemeenteraad verzocht de het (in)spreekrecht aan te passen. > > >

SBL vraagt voorzitter klachtencommissie nogmaals af te treden
20 januari 2011 In december verzocht SBL de voorzitter van de Onafhankelijke Klachtencommissie van de gemeente Langedijk om zijn functie neer te leggen. En, mocht de > > >

Heerhugowaard beperkt spreekrecht burgers
28 december 2010 Onlangs maakte de Alkmaarsche Courant melding dat een delegatie van de gemeenteraad van Heerhugowaard gebruik heeft gemaakt van het spreekrecht > > >

SBL vraagt voorzitter klachtencommissie terug te treden
14 december 2010 De Nationale Ombudsman heeft in zijn rapport over de door SBL ingediende klacht over openbaarmaking van andere functies naast het (burger)raadslidmaat > > >

SBL krijgt van Nationale Ombudsman volledig gelijk
7 december 2010 De Nationale Ombudsman heeft Stichting Burgerbelang Langedijk e.o. (SBL), wat betreft haar klachten over het niet volledig openbaarmaken van andere en > > >

B&W Langedijk weigert advies klachtencommissie te heroverwegen
31 juli 2010 In de B&W-vergadering van 13 juli 2010 besloot het college het heroverwegingsverzoek van SBL over de door haar ingediende klacht inzake het niet correct uitvoeren > > >

Bouwplan speelweide nog altijd niet op website gemeente
27 december 2009 Ondanks toezeggingen van de gemeentelijke projectleider is het plan voor het bebouwen van de speelweide in de omgeving vande Kerklaan te Noord-Scharwoude nog > > >

Ombudsman onderzoekt klacht SBL over Klachtencommissie
5 november 2009 Stichting Burgerbelang Langedijk e.o. (SBL) heeft zich op 7 juli 2009 tot de Nationale Ombudsman in Den Haag gewend omdat zij zich niet kan vinden in het u > > >

B&W-besluitenlijsten op gemeentesite behoeven aanpassing
2 november 2009 Stichting Burgerbelang Langedijk e.o. (SBL) wil dat de gemeente Langedijk de op haar website geplaatste besluitenlijsten van de vergaderingen van het college > > >

Dorpsgericht Samenwerken schendt privacy-wetgeving
23 april 2009 Burgerbelang Langedijk e.o. heeft geconstateerd dat in de verslagen van de platformvergaderingen van Dorpsgericht Samenwerken de namen van > > >

Wordt JOP bij Jeugdhuis doorgedrukt ?
2 april 2009 Met ongeloof is kennis genomen van de mededeling van wethouder Koolaard (CDA) tijdens de vergadering van het dorpsplatform van 25 maart 2009, dat het college > > >

Informatieavond "nieuw dorpshart Sint Pancras"
25 februari 2009 Met verbazing en ontsteltenis heeft Burgerbelang kennisgenomen van de publicatie in de laatste editie van het gemeentelijk huis-aan-huis blad "Langedijk Informeert" > > >

Zienswijze "vaarbeleid"
24 februari 2009 Naar aanleiding van het door B&W ter visie leggen van de "nota Vaarbeleid" heeft Burgerbelang een zienswijze geformuleerd op de het "vaarbeleid" zoals dat het college > > >

Schriftelijke raadsvragen
23 februari 2009 Burgerbelang heeft het college van B&W schriftelijk verzocht om in het vervolg altijd alle raadsvragen en de daarop te geven antwoorden en reacties te publiceren. > > >

Burgerbelang komt met "Een weloverwogen begraafbeleid"
21 februari 2009 Vandaag heeft Burgerbelang Langedijk de (burger)raadsleden van de gemeente Langedijk een uitgewerkt voorstel toegezonden ter oplossing van de > > >

Ondersteuners burgerinitiatief krijgen informatie
7 februari 2009 Gisteren is deze brief verzonden naar de ondersteuners van het tweede Langedijker burgerinitiatief over de laatste ontwikkelingen rond de wijziging > > >

Een transparant vergadermodel
24 januari 2009 Stichting Burgerbelang Langedijk is van mening dat het voorstel aan de gemeenteraad van Langedijk met als titel "Een beter Langedijks vergadermodel" ernstig > > >

Open brief
augustus 2008 Op 5 november 2007 heeft Stichting Burgerbelang Langedijk e.o. (SBL) de heer Frits Westerkamp (fractievoorzitter PvdA) per e-mail informeel gewezen op > > >

Raadsleden buigen zich over openbaarheid andere functies
24 juni 2008 123 dagen maarliefst had de gemeenteraad van Langedijk nodig om de inhoudelijke behandeling van de brief, waarin wij ons beklagen over het onvoldoende > > >

Reacties B&W op zienswijzen nieuwe subsidieverordening
6 april 2008 Ruim 7 weken hadden Burgemeester en wethouders nodig om op slechts 6 ingediende zienswijzen reacties te formuleren. > > >

Dorpsgericht Samenwerken behoeft snel aanpassing
5 maart 2008 Vandaag heeft SBL via een persbericht wereldkundig gemaakt gemaakt dat een schriftelijk verzoek is gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders > > >

Zienswijze verkeersbesluit Vronermeerweg
17 november 2007 SBL heeft een zienswijze ingediend bij het college B&W over het het Ontwerp-Verkeersbesluit Vronermeerweg. > > >

Heldere visie SBL op begraafplaatsen
3 november 2007 Met het miniport* "Echt, één Verblinding is genoeg !" heeft Stichting Burgerbelang Langedijk e.o. zich vandaag per e-mailbrief gepresenteerd aan > > >
 
foto A foto B foto C foto D foto E
+ + + Stichting Burgerbelang Langedijk e.o. (kvk 37136753) heeft als doel: behartiging van de algemene belangen van de inwoners van Langedijk e.o.; bevordering van de leefbaarheid in Langedijk e.o.; verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in Langedijk e.o.; het leveren van een bijdrage tot de ontwikkeling van plannen met betrekking tot de fysieke ruimtelijke sociale en economische omgeving; betrokken zijn bij alle zaken die betrekking hebben op of gebeuren in Langedijk e.o.; bemiddeling in geschillen met de overheid of andere instanties; het bezwaarmaken bij de overheid of andere instanties; het verlenen van hulp en advies aan burgers, organisaties en bedrijven. De verkortenaam van de stichting is: SBL. >>> Dank u voor het lezen van onze lichtkrant, u heeft daarmee 2 minuten en 8 seconden aandacht geschonken aan SBL <<<
Stichting Burgerbelang Langedijk en omstreken